Så var det helg igjen…

Stordront.no noterte  godt over 20.000 besøk sist månad, og takkar for interessa med nokre stødige ordtak frå samling i Stord bygdebok, band I «Stord i gamal og ny tid» anno 1972:

Da får horva so da høve (Gå som det kan)

Han går korkje til kross eller korkja.

Ein kræla so lengje der e’ liv.

Kvar e’ seg sjølv nærmaste.

Da va so lydt at ein haure hondaglam tverranfjords.

I bygdeboka er det også saml utdøyande ord frå stordamålet. Nokre døme:

Andvoka = Svevløysa

Ansa = Leggja merke til

Ansla = Moa eller arbeida med eitkvart.