Kraft i vindkasta

Bosdunkloket fauk med vinden (Foto: Tipsar)

Austavinden me har besøk av desse dagar, er i tillegg tl å vera kald, farleg kraftig i kasta. Eit døme er loket på den store bosdunken i Sponavik, som  tok seg ein god luft-tur.  Loket gjekk inn for landing  ved «isbua» ved parkeringsplassen. Dette til orientering for rette ryddeinstans, tipsar turgåar.