Stengde for gjennomkøyring

Granittsteinar blir heist på plass i vegen mellom Orrebrotet og Hadlabrekko (Foto: Tor Resser)

TILBAKEBLIKK: Her er me  tilbake i oktober 1982.  Det var laga veg-gjennomslag mellom bustadfelta Hadlabrekko og  Orrebrotet, men gjennomkøyring slik i det daglege var det ikkje lagt opp til. Den korte tida passasjen var open, førte til fleire klagar på unødvendig køyring. Før låsbar bom blei montert, vart det funne bruksområde for fire store granittsteinar kommunen  hadde henta på Huglo, med tanke på bruk i kyrkjegardsmur. Til det føremålet vart steinane vraka,  men gjorde godt nytte som vegstengarar.