Eiga fartsgrense i tunnelen

Hugs 6 km/t når du renn på hjuldoning gjennom tunnelen i Sagvåg. (Foto: Steinar Hystad)

Nyaste fartsegrenseskilta i kommunen er å finna ved inngangane til  gang-og sykkeltunnelen mellom Vassneset/Buneset til møtet med  Fv 545 i Sagvåg. Ein gong bygt for kistoget mellom Litlabø og utskipingshamna  ved Grunavågen. Skilta, som set 6 km/t som høgste fart for rullande trafikk i tunnelen, er einaste i sitt slag så langt i Stord kommune.

– Låg fart er sett av tryggleiksomsyn, dette skal vera ei ufarleg ferdselsåre  for både gåande og dei som renn gjennom på sykkel, el-sparkesykkel eller «vanleg» sparkesykkel, seier  Anne Randi Naurstad,  vegmynde i   Stord til stordront.no.