Fire vallokale i Stord kommune

– Hugs, at du har lov til å røysta i det lokalet du ønskjer, skriv  Stord kommune på nettsida, samstundes som det blir kunngjort at det i kommunen er fire røystelokale til bruk på valdagen 11. september.

I Leirvik krins: Kulturhuset,  i Sagvåg krins: Nysæter Ungdomsskule (kultur- og idrettsparken), Nordbygdo krins:  Prestagardsskogen fleirbrukshall – alle opne mellom 0900 til 2100.  For Huglo:  Bygdahuset (gamleskulen)  frå klokka  15.15 til 18.15.

Hugs gyldig legitimasjon når du skal røysta. Eksempel på gyldig legitimasjon er pass, førarkort eller bankkort med bilete. Legitimasjon skal innehalda bilete, namn og fødselsdato.

Godt val.