Gangbrua skal få lys

Den flotte gangbrua over Frugardselva skal bli lyssett i mørketida. (Foto: Steinar Hystad).

Tekniske tenester i Stord kommune varslar anleggsarbeid ved Sagkaien tysdag og onsdag denne veka.  Det skal etablerast trase  for elektriske kablar, som skal gje straum til lyssetting av gangbrua over  Frugardsbrua.  Området vert avstengt desse dagane,. Dei som plar bruka Sagkaien til parkering  ved kyrkjebesøk eller tur langs Ådlandsvassdraget, må finna annan stad å setja bilen i arbeidsperioden, går det fram av kunngjeringa på kommunen si nettside.