Nokon som saknar sparkesykkelen?

Sparkesykkelen ser ut til å vera ok. (Foto: Steinar Hystad)

Dersom nokon saknar ein blå  sparkesykkel, som ser ut til å vera heilt i orden men så absolutt på feil plass, bør dei/den ta ein tur i lendet mellom  kvednhuset  øvst  i Vikabekkjen og gangbrua over FV545 til Leirvik skule.  Der ligg eit slikt framkomstmiddel.  Biletet er teke frå gangbrua.