Vil bruka kunstig intelligens og kamera for å telja passasjerar

Illustrasjonsfoto: Steinar Hystad

Å halde tellinga på antal passasjerar som køyrer eller går om bord i ferje kan væra utfordrande når det skal gå fort og effektivt rundt avgang og ankomst. Difor har rederiet Norled jobba tett med teknologiselskapet Counting Hero om eit pilotprosjekt for automatisk passasjerteljing om bord på ferjen MF «Nesvik». Under kan du lesa kva Norled skriv om prosjektet på sine heimesider:

-Vi er klar for å introdusere helautomatisk persontelling som sørger for at vi har registrert riktig antall personer om bord til enhver tid. Det nye systemet vil gi god og jevn kvalitet på tellingene, og ansatte vil kunne konsentrere seg om andre oppgaver ved av og påstigning, forklarer prosjektleder i Norled, Einar Hougen.

Selskapet Counting Hero har utviklet løsningen som tar i bruk spesialkamera plassert i hver ende av ferjen. Filmene fra ombordkjøringen analyseres automatisk i sanntid, når av- og påkjøring pågår. Dette skjer på en datamaskin ombord og kamerabildene slettes med en gang slik at personvernet blir ivaretatt. Alt skjer ved bruk av kunstig intelligens og kamera designet for formålet. Ved bruk av maskinlæring lærer systemet stadig hvordan en teller personer.

-Automatisk passasjertelling er et utmerket hjelpemiddel for at biler skal kunne kjøre uhindret ombord i fergen. Med løsningen vår kan fergemannskapet være trygge på passasjertallet når biler og fotgjengere beveger seg ombord i fergen. Det er svært utfordrende for mannskapet å forsøke å se inn i hver enkelt bil og telle manuelt. Vår løsning er utviklet for å ivareta sikkerheten til passasjerene og forenkle jobben til mannskapet, sier daglig leder i Counting Hero, Jone S. Rasmussen.

Testing av systemet viser gode resultater og Norled planlegger å installere løsningen på MF «Hydra» etter at systemet er satt i full drift på MF «Nesvik».