No blei det fint

Nyslått og rydda i Utsiktsparken. (Foto: Steinar Hystad)

Forrige gong stordront viste bilete frå den vesle utsiktsparken inst i indre Borggata (nett før Frugardsbrua), var  heile arealet stort sett overgrodd av ugras.  Det var ufint rundt skiferheller, bord og benker – som i grusområdet ved sida. Når det i seinare tid er fjelga fint, skal det sendast ros til rette instans.  No er det berre å setja seg  ned i den vesle parken og nyta utsynet  mot Vikafle og Borgundøy.

Biletet