Eteplass for hakkespett?

Hakkespettsmie oppdaga på furustamme i Landåsskogen. (Foto: Tipsar)

– Kan dette vera ei såkalla hakkespettsmie, spør tipsaren som har sendt oss eit interessant bilete av  furustamme med eit spesielt hol i borken.  Biletet er teke i Landåsskogen ein stad, og mykje talar for me her seg ei «smie»  for ei hakkespett.  Eit nyhakka hol  som spetta skal  bruka til innsett av ei kongle eller ei nøtt eller eit kvart anna eta. Er jo greitt å at råstoffet står fast ein stad, medan føda blir bearbeidd, frø hakka ut av kongla og den slags.