Gode båtnamn II

Stadig humørfylte båtnamn å sjå. (Foto: Steinar Hystad)

Som skyer og himmelkvelv og alt over oss for tida tykkjest by på utømelege på vassmengder,  er ei vandring langs kaiane i Leirvik for tida ei utømeleg kjelde til betre humør. Me tenkjer på dei mange spenstige namn lystbåtfolket har døypt farkostane sine.  Mange damenamn, ja , men også nokre  godisar, som svensken seier,  – som «Landkrabben» påskrive akter  på seglaren frå Askøy.