Før boset vart ein ressurs…

Frå den kommunale avfallsdungen på Valvatna i 1981 (Foto: Tor Resser)

Attende i 1981 vart bos  framleis omtalt og behandla som bos. Tømt på den kommunale «dungen» ved Valvatna, pressa saman med tung spesialmaskin kalla kompaktor og sidan påført store mengder grus eller jord. Kontrollert fylling, var nemninga.   Med nye tider kom nye syn på boset, som i dag er for ressurs å rekna som gir både kompostjord og ny energi  ved brenning.  Sorteringa har vore eit samfunnsgode, ingen tvil om det.