Siste elevkullet på Hatland

På klassebiletet sit frå venstre Stig Morten Brady, Eddy Helland med lærar Ragnhild Digernes bak. Frammme Severin Eskeland. Langs vinduaga Anne Grindevik, Bente Grindevik og Anna Bauge bakarst. (Foto: Tor Resser)

Medan saksbehandling om den vidare «skjebne» for Hatland skule-bygg, går sin gange i kommunale etatar, kan stordront i dag presentera siste elevkullet  og nokre viktige fakta om  skulen.

Bygningen vart reist på Langelandgarden i 1863. I 1897 vart bygningen flytta til Hatland og teken i bruk der. Då skuleåret 1985/86 slutta, vart skulen lagt ned. Det var ikkje nok elevar . Bileta er frå juni månad 1986.

Hatland skule – slik bygningen såg ut i juni 1986 (Foto: Tor Resser)