Kommunalt saltvassbasseng

Lunt og grunt basseng, med utsyn til bydelen Leirvik i Stord. (Foto: Steinar Hystad)

I kombinasjon med bygging av den solide kaien og lendingsplassen  på «innsida» av Fyrøya, vart det laga til eit originalt basseng. Kanskje einaste saltvassbassenget i kommunen, der vassmengda  følgjer naturen si rullering mellom  høgvatn og lågvatn. Bassenget har eiga sandstrand  og vatnet held same temp som Bømlafjorden og Vikafle. Ein fin stad å kikka etter småkrabbar og minifiskar. Den vesle bøygen med denne kommunale badeplassen er at ein må i båt for å nå han.