Nokon som saknar «Diamant’n»?

Siste tida har denne sykkelen hatt eit litt omflakkande tilvære  langs  hamnepromenaden i Leirvik.  Kor og korleis  skal ikkje drøftast her, men truleg er det einkvan  om eig den svarte «Diamant’n» og saknar han.  Ved avfotografering søndag kveld låg sykkelen, som ser ut til å vera i ok teknisk stand,  på grusen rett inn frå  den nye uteriggaren til seilforeningen på Skotabergkaien.