Letta «på trykket»

Etter gamal segn, skal eit kjekt troll ha tilhald ein stad inni fjellpartiet Gullberg.  Det kan sikkert bli særs høge temperaturar  inne i trollheimen på slike heite dagar  me har besøk av no midt i juni  2023.  Kanskje opp mot sauna-temp, og då kan det vera godt å få lufta ut og «letta på trykket».  Er ein då på rett stad med kamera klart, kan det altså bli slike  spesielle motiv å fanga, som  denne  fotohelsing  stordront har fått frå Jakob Vik.