Her må det rosast!

Okerfargane høyre Ungdomshallen til (Foto: Privat)

– Ungdomshallen anno 1908 må reknast som første kulturhuset i byen, og skin no nymalt i sine  tidskorrekte okerfargar. Det gleder ein vikagut så mykje at eg ber om «spalteplass» til oversending av ein verbal rosebukett til eigarar.  Dette var både gildt og kjekt å sjå, nydeleg, seier lesaren som tok kontakt tysdag.  

Stord Musikklag, Leirvik Mannskor og Stord Ungdomslag eig Ungdomshallen, som fungerer som øvingslokale, møtelokale og teatersal. Den eldre garde stordabuar vil hugsa at det i førstehøgda lenge var tre verksemder:  Sykkelreperatør Hansen, Skomakar Vallestad og Frisør Skjønberg.