Skjeldnare og skjeldnare å sjå

Trippa på nyslått bø i Fitjar, men ungen nokre timeter etter. Ser du ei vipe – nyt synet. (Foto: Steinar Hystad)

Etter å har  googla vipe og fått svar om korleis tilstaden til bestanden er, vart  me overtydde om at vipa me traff på ein nyslått bø ved Gamle Vestbøstadvegen i Fitjar, fortener både omtale og bilete på stordront.no.  

På google-sida vart det spurt: Kor mange viper er det i landet no?  Her er svaret:

«BirdLife Norge estimerte at det var maksimalt 2 500 reir (rugende hunner) i hele landet i 2022. Sammenlignet med det forrige estimatet fra 2013 (7 500–10 000 par) var det altså færre enn én av tre hekkende viper igjen i Norge i fjor. På midten av 1990-tallet ble bestanden anslått til å være ca. 60 000 par.»