Kvalifiserer til bøter

«Visittkort» etter børning i bustadfeltet Rossneset. (Foto: privat)

Jo, ein kan vera så uheldig at hjula låser seg og på den måten lagar svarte dekk-striper i asfalten. Eindel varmgang og attlegging av  svart gummi kjem nok også etter det som på ugodt norsk blir omtalt som «børning». 

Slike operasjonar luktar det gjerne svidd av – og det er i strid med lovverket for framferd på  fire eller to hjul. 

Googla «bøter for børning» og det dukkar opp massevis av visningar til artiklar som stadfestar at børning kvalifiserer til  kraftige bøter.