Fekk godt nytt om framdrift for «Ekspressen»

Oddvar Oma ved Oma Slipp i samtale med Oskar Galta, som hadde «Ekspressen» som arbeidsplass for 50 år sidan. (Foto: Steinar Hystad)

– På jamnen heldt med 32 knops fart, og det gjekk greitt. Ein  julaftan med blikkstille sjø ville me snarast heim frå Stavanger og prøvde han ei tid  i 37 knop, det var max fart, men då måtte me vera særs varsame i svingane.  Det var gildt å sjå gamle arbeidplassen min att, eg har fått god tru på at «Ekspressen» atter kjem opp på foilane.

Åra frå 1982 til 1986 var Oskar Galta (84) mannskap på hydrofoilbåten i ruta mellom Sauda og Stavanger.  Onsdag var han saman med kollegaer  på årleg tur for pensjonistar  i Stavangerske D/S, med  lengre stopp hjå Oma Slipp for å bli orienterte  om restaureringsarbeidet på «Ekspressen».  Oddvar Oma viste rundt og  gjestene sette pris på å få data om det som er gjort og kva som står for tur. Og ikkje minst det som blei sagt om at  det kunne bli ferdigstilling og sjøsetting, på foilar,  om eit par års tid.

Såg att gamle arbeidsplassen. Fleire av Stavangerske-pensjonistane hadde vore mannskap på «Ekspressen». (Foto: Steinar Hystad)