Kyrkjeval og kommuneval same dag

I Kulturhuset kan du levera røystesetlar 11. september, til kommunestyret, fylkestinget og soknerådet. (Foto: Steinar Hystad)

Måndag 11. september  skal det veljast mannskap til kommunestyra og fylkestinga i landet vårt. Same dag skal det veljast  medlemer til sokneråda og det kyrkjelege fellesrådet. Kyrkjeval, som det heiter. I valreglane (Lovdata § 10-1) står det at «Kirkevalget skal holdest i lokaler i umiddelbar nærhet til valg til fylkesting og kommunestyre». I den samanheng  har  Stord kyrkjekontor  kunngjort at  kyrkjevalet skal skje på dessse stader:

Sagvåg krins: Nysæter Ungdomsskule

Leirvik og Langeland krins: Kulturhuset (nede i gangen)

Rommetveit og Hystad krins: Prestegardsskogen fleirbrukshall (i eit rom der slik at me har samme hovuddør som kommunevalget)

Huglo krins: Huglo bedehuskapell