Flaggpynta ny bru tok imot

Ny bru på Stovegolvet tok imot med flaggborg. (Foto: privat)

Takk vera ihuga turdugnadsfolk, slapp dei som gjekk eller jogga toppturen søndag å måtta hoppa frå utrygg stein til stein for å koma tørrskodde over sumpområdet nedfor Tårnet og Stovegolvet. Ei ny gangbru tok imot, i høve dagen pynta med norske flagg.

– Slike tiltak set med pris på, det skal dei vita dei som legg til rette for at  betre og reinare tilgang på fjelltoppar.  Takk for velgjort, helsar ein deltakar.