Mot grågås

På sauebeitet i Kyvik er eit «skremsle» sett opp i vona om å halda grågåsa vekke. (Foto: Steinar Hystad)

Landar ein flokk grågås på grøn grasbø, for inntak av næring på turen nordover kysten, kan grunneigaren rekna med redusert avling. Gåsa forsyner seg  grovt, i tillegg til at ho øydelegg rotsystemet for graset. Etter måltidet legg fuglane att sitt særeigne «visittkort» i store mengder.

Somme stader er gåseplaga så stor, også økonomisk, at det årleg blir søkt fellingsløyve for ein del eksemplar. Dette gjeld både i Fitjar og på Huglo.