Støttar sjøsikkerhetssenteret

Redningsskøyta SUNDT ligg no i fast beredskap ved kaien utfor Thiisafabrikken. (Foto: Steinar Hystad)

Redningsselskapet har flytta basen frå Eldøyane til  Thiisafabrikken sentralt i Leirvik hamn. I førstehøda, om lag i flomålet, er det nyinnreidde lokale, og her er det at  selskapet vil utvida verksemda si og opprettar  Sjøsikkerhetssenter. Det skal satsast ekstra på haldningsskapande  framferd på sjøen. Målet er at ingen skal drukna.

Stord kommune er mellom instansar og firma som har motteke brev frå det lokale sjøredningskorpset, med spørsmål om å sponsa det nye tiltaket. Det sa formannskapet ja til på møtet sist veke, og gjekk inn for å støtta  sjøsikkerhetssenteret med 25.000 kroner – finansiert via formennene sin  løyvingskonto.