Livleg på Torget  i 1980

Me er attende til 1980, med yrande folkeliv på Torget (Foto: Tor Resser)

Kor mange handlande og gartnarar som baud fram planter og blomar på Leirvik Torg denne vårlege sommardagen i  1980, er litt uvisst. Men me tel snart til ti og vel så det.  Det var jamt livleg på  Torget den gongen.  Og mykje folk – i motsetnad til dagens stille  opne plass i sentrum.

Rart korleis det kan endra seg?