Starta  påsken med kaiquiz

Tett på 100 godt kledde innleia påskefeiring med quiss og pizza på Huglakaien. (Foto: Steinar Hystad)

Med varme klede og godt humør vart påskestemningen sett med  quiss og rykande varm pizza på Huglakaien onsdag kveld.  Huglabutikken hadde ekstra langope i takt med ferjetilkomstane og vona tilbodet om  sosial utandørssamling kring spørsmål og mat ville slå til.  Det gjorde det til gagns – med tett på 100 deltakarar.

Kjersti Helland leia  quiz’en, medan butikkpersonalet  kledd i påskegult varta opp publikum. 

Laget med base i Tveitevågen gjekk sigrande ut av kunnskapstevlinga.

Kjersti Helland, stilte spørsmåla og leia påskequissen på Huglo onsdag. (Foto: Steinar Hystad)