Påsken i Stord kyrkjene

(Foto: Steinar Hystad)

STORD KYRKJE
Søndag 2. april kl 11.00: 
Storfamiliegudsteneste med dåp. Prest Jørgen Knudsen, organist Noah Wibe. Barn og ungdom tek del. Forsongargruppe. Takkoffer til Barne- og ungdomsarbeidet. Kyrkjekaffi.

Fredag 7. april kl 11.00: Langfredagsgudsteneste. Prest Reidar Ådnanes, kantor Bjarte Aadland.

Søndag 9. april kl 11.00: Påskedagsgudsteneste. Prest Jørgen Knudsen, organist Noah Wibe, Preston J. Kingsley på trompet. Takkoffer til Misjonsprosjektet.

HUGLO BEDEHUSKAPELL
Torsdag 6. april kl 11.00:
 Skjærtorsdagsgudsteneste. Prest Jørgen Knudsen, kantor Bjarte Aadland. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp – fasteaksjonen.

NYSÆTER KYRKJE
Søndag 2. april kl 11.00: 
Storfamiliegudsteneste. Prest Reidar Ådnanes, kyrkjelydspedagog Ingvild B. Almås, organist Simon Madsen, Takkoffer til Kyrkjelydsarbeidet. Kyrkjekaffi.

Torsdag 6. april kl 19.00: Skjærtorsdagsgudsteneste. Prestane Reidar Ådnanes og Jørgen Knudsen, kantor Bjarte Aadland, Takkoffer til Lokalt diakonalt arbeid. Kveldsmat.

Fredag 7. april kl 19.00: Langfredagsmeditasjon. Prest Reidar Ådnanes, kantor Bjarte Aadland.

Søndag 9. april kl 11.00: Påskedagsgudsteneste. Prest Reidar Ådnanes, kantor Bjarte Aadland, Rune Koppang på trompet. Takkoffer til Misjonsprosjektet.