Ser du kva kassen varslar?

Ikkje så høgt under takutspringet her, varslar blomekassen. (Foto: Steinar Hystad)

– Er du mellom dei som lurer på kvifor blomekassen står på fortauet langs hovudgata vår?  

– Det er høgdeskilnad i Borggata og der er grunnen til at  er plassert akkurat der han står. Den som ser opp, vil sjå at det ikkje er så veldig høgt under takutspringet på staden. Kassen er plassert som eit varsel til gåande og syklande. Sjå opp! tipsar Randi Beate Hovland dagleg leiar i Stord Helsepark.