Fann seg litt å eta i det kvite

Trasta og meisa samarbeidde godt. (Foto: Steinar Hystad)

Toppen av ei nedblåst «meisebolle» freista både svarttrasta og kjøttmeisa, som like godt inngjekk eit samarbeid om å halda matfatet nokolunde snøfritt. På skift var dei nedi det kvite, trakka snø og prøvde nebba til seg nokre frosne frø. Iherdig innsats måtte til skulle det bli  kvelds etter at sterkt snøfall stengde andre  naturlege serveringsstader.

Så huga påfyll til fuglebrettet.