Lite å støtta seg til no

Rekkverket er lite å lita på i si noverande form

Kva som her har skjedd, kan ein ha sine tankar om – men det viktigaste er at «rette instans»  set inn turvande ressursar og får opp att eit sikkert rekkverk. Den vesle  brattbakken  ned frå Notahaugskaien er ein viktig del av  hamnepromenaden i Leirvik by, og rekkverket er for mange godt å stø seg til.