Attegløymsla??

Turgåar reagerte på denne oppdaginga i Sponavikjo (Foto: Tipsar)

Diverre, så er bæsjeposar  frå luftetur med hunden å finna på dei merkelegaste stader!  Særs merkeleg i så måte er oppå eit av rasteplassborda på  friområdet i Sponavikjo, all den tid det berre er nokre ti-tals metrar å gå til næraste bos-spann. Men det kan jo også vera resultat av attegløymsla?