Skulle lyst i mørkret!

Lyspålen vart lagt ned – og har sidan blitt liggjande. (Bilete: Tipsar)

Ved husværa på Bandadalsplassen stod det ein gong ein ganske fin stolpe med godt lys. Grei og trygg for dei som tok seg eit tur utomhus på kveldstid. Så var stolpen uheldig og vart lagt i bakken i samband med anleggsarbeid. Sidan har  lyspunktet vore svart.

– Hadde vore kjekt å få lyset på plass igjen,etter gammalt, oppmodar strodront.no sin informant.