Tesla-ladeplassar for alle på Vabakkjen

Skissa viser kvar Tesla etablerer 12 landpunkt.

Tesla har inngått leigeavtale for 12 ladeplassar  på den kommunale  parkeringsplassen på Vabakkjen.  Avtalen inneber at  dei seks kommunale landepunkta i enden av plassen (mot Vikastemmo) blir tekne vekk.

– Tidlegare var det gjerne slik at Tesla sine ladestasjonar var mynta på «eigne» bilar, ei ordning det no er slutt på.  Punkta som blir oppretta vil vera opna for alle typar el-bilar, opplyser Arne Bjelland  i tekniske tenester til stordront.no. 

Med denne etableringa blir det dobbel landekapasitet på den store kommunale parkeringsplassen. I tillegg er det på Vabakkjen ladepunkt ved Circle K og bak brannstasjonstomta. Dei to sistnemnde er privat drivne.