Ventar på å bli henta…

Står ved vestre døra i «Østhushuset» (Foto: Steinar Hystad)

Brått ein dag (for litt sidan) stod denne sykkelen åleine for seg sjølv utfor  vestre døra  i «Østhushuset» i øvre Borggata.   Litt sær i setestilling, men ser elles ut til å vera i nokolunde stand.  Vonleg ventar sykkelen  på sin rette eigar –  som her får  tips om kvar han er å finna.