Planar klare – løyvingane  manglar

På stuva sluttar fortauet brått… (Foto: Steinar Hystad)

I godt samarbeid mellom  Stord kommune og fylkeskommunen vart det bygt fortau og langt VA-røyrar på deler av Litlabøvegen. Strekningen frå Nedre Litlabø til Stuva er blitt reine prakteksemplar på trafikktryggleik med stålskilje  mellom   bilar og gåande/syklande. Frå  stuva mot krysset E39 i Lønningsdalen, og motsette vegen frå Nedre Litlabø  mot Isdal, er det i mangel på fortau framleis like utriveleg å vera «mjuk» trafikkant, som det alltid har vore.

– Blir det arbeidd for tryggare Litlabøveg heile vegen, ordførar Gaute Epland?

– Ja, planane for vidare fortau, i begge endar, er for så vidt klare og godkjende, og me purrar vegeigar så godt me kan om å få ting gjort.  Det er Vestland fylkeskommune som eig vegen, kommunen har ingen vidare planar for utbygging av  vatn og avløp i detteområdet. Så det blir å venta og håpa på fylkesløyving.

I lønningsdalen blir gåande ført inn på den smale smal sti i kanten av Litlabøvegen. (Foto: Steinar Hystad)