Byggjenytt i Stord ved årsskiftet

Riveløyve klarert for «yrkesskulebygget». Ny vidaregåande skule skal byggjast på tomta. (Foto: Steinar Hystad)

Då 2022 svinga seg over i 2023  kunne det hjå  Eining for regulering, byggesak og oppmåling  (RBO) setjast to strekar under talet 552. Så mange saker var på kontora der avgjort på delegasjonsfullmakt i løpet av året.  12. januar i det nye året kunne alt sak nr. 26  signerast, går det fram at delegasjonslista til møtet i  Utvalet for plan og utvikling  26. denne månad.

Nokre av sakene som har vore til behandling:

– Løyve til riving av Stord Vidaregåande skule avd. Vabakkjen – som har postadresse Vikastemmo 35.

– Løyve til tiltak, busskur på Eldøyane

– Ferdigattest, einebustad med leiligheit, Klingenbergvegen

– Løyve til igangsetjing, trimpark  Vabakkjen

– Ferdigattest nytt bygg, bustadføremål, Justagjerdet

– Ferdigattest, oppføring to einebustader, Kleivane

– Ferdigattest, nybygg einebustad i Rødkleiv

– Ferdigattest, nybygg forretningsbygg og parkering , Djupamyro, Heiane

– Ferdigattest, kontor- og kurslokale, Ringvegen

– Mellombels  bruksløyve, betongkai og trekai, Sagvågsbrekko.