Lesarbrev – Om Lundseter eller Lundsseter

Ein s for mykje her, meiner lesarbrevskribenten (Arkivfoto)

I bruken av Lundseter kontra Lundsseter meiner eg det må skiljast mellom stadnamnet og vegnamn/adresse.  Eg trur nok det korrekte stadnamnet er Lundseter og at tilkomstvegen har namnet Lundssetervegen.

Det skal nemnast at fjellstova heiter Lundseter fjellstove med adresse Lundssetervegen 275 j.f og Lundseter kraftstasjon med adresse Lundssetervegen 300. 

Konklusjonen  min er då at vegviserskiltet til Statens vegvesen synes å ha ein s for mykje. 

Helsing Harald Oddvar Sæbø