Leirvik landar Hugin-kontraktar

(Illustrasjon: Aker BP)

Leirvik har i dag signert en hensiktsmelding (LOI) sammen med Aker Solutions (AKSO) for leveranse av en boligmodul og et helikopterdekk til Hugin A (tidligere NOA) samt et nødkvarter og helikopterdekk til Hugin B. (tidligere Frøy) i Yggdrasil området.

Total kontraktsverdi er ca MNOK 1100. Leirvik AS skal utføre arbeidet med prosjektering, innkjøp, bygging og testing ved verftet på Stord.

Boligkvarteret består av et 7 etasjers offshorehotell med et totalt areal på 2900 m², med kapasitet på 60 senger, rekreasjonsområder, kontorer, garderober, helikopterdekk og andre tekniske fasiliteter. Hugin A er planlagt å være periodisk ubemannet etter noen få år i drift og Hugin B vil under normalt drift være ubemannet.

Ingeniørarbeid og forberedelse for innkjøp og fabrikasjon er allerede startet gjennom en egen FEED kontrakt som ble signert høsten 2021. Boligmodulen, nødmodulen og helikopterdekkene skal leveres Aker Solutions i 2025.

«Vi ser frem til å arbeide sammen med Aker Solutions og de andre allianse-partnerne Aker BP og Siemens Energy i Yggdrasil utbyggingen, spesielt spennende å få være med å utvikle ny teknologi for fremtidig fjerndrift av plattformen sier Adm.dir ved Leirvik, Helge Gjøsæter. For Leirvik vil denne signeringen bety at ordreboken frem mot slutten av 2025 er i ferd med å fylles opp både med tradisjonelle offshore prosjekt og ordrer innenfor Modifikasjon og Moduler sammen med Aquakultur.»

I tillegg til andre pågående store prosjekter som Jotun A oppgradering for Rosenberg/Vår Energi i Stavanger og kontrakten på levering av Jackdaw boligmodul og helikopterdekk til Aker Solutions/Shell UK, sikrer denne kontrakten også nylig inngåtte investeringer i 80 nye medarbeidere sammen med ny og moderne maskinpark.

Om Yggdrasil
Yggdrasil består av Hugin, Fulla og Munin lisensene. Aker BP er operatør i området med Equinor og LOTUS Exploration & Production Norge som lisens partnere. Yggdrasil er lokalisert mellom Oseberg og Alvheim i Nordsjøen. Området har flere funn av olje og gass med brutto utvinnbare ressurser anslått til rundt 650 millioner fat oljeekvivalenter. Totale investeringer er estimert til 115 milliarder.

Felt utviklingen består av en ubemannet produksjons plattform i nord (Munin) og en prosess plattform med boligkvarter (Hugin A) i sør. Frøy feltet vil bli utviklet med en normalt ubemannet brønnhode plattform (Hugin B) som vil bli knyttet opp mot Hugin A. Yggdrasil vil bli utstyrt med strøm fra land. Hele området vil bli fjernstyrt fra et integrert kontrollrom i Stavanger