Her ligg han på botnen

Sykkelen ligg på grunt vatn og kan enno bergast. (Foto: Steinar Hystad)

Lenge fekk ein raud og kvit herresykkel stå  i fred  i enden av Notahaugskaien. Punktert på framhjulet rett nok, men såg elles ut til å vera i rimeleg god stand. Brått var han borte og ein kunne falla i den gode tru at sykkelen og eigaren hadde funne kvarandre. Realiteten er ein annan.  Han vart hiven på sjøen.

No ligg doningen på botnen, rett utfor  Notahaugskaien.