Pålereir

I søken etter høvande fødestad for neste generasjon  har eit  tjeldpar satsa med reir på toppen av ein kaipåle i Sunnhordlandsbassenget. Der  er to egg lagt på eit lett lag av tilført bark – og der …

Les meir