Dette var gildt

Vatnet er samla i røyr og ført til sjøs i ny steingrøft. (Foto: Steinar Hystad)

I «alle år» Sponavikjo har vore  den bynære badestranda for Leirvik, har det vore eit vått parti akkurat der ein går av Gullbergvegen og ut på den store bakken.  Men ikkje no lenger. Vatnet er samla i røyr  og ført til sjøs i nylaga steingrøft.  Mykje tørrare og kjekkare for oss brukarar og ikkje minst meir reinsleg.  Så takk for det. Og så passa det jo framifrå sidan denne veka startar med alle tiders ver med sol og greier.