Nytt frå bygningsfronten

Grunnarbeidet for ny bustadblokk på Bandadalsplassen er kome godt i gang. (Foto: Steinar Hystad)

Til komande møte i Utval for byutvikling legg Eining for regulering, byggesak og oppmåling (RBO) fram liste over vel 50 saker som er avgjort  på delegasjonsfullmakt  siste månad. Her er nokre av dei:

  • Ferdigattest nybygg einebustad med garasje, Pilehagen
  • Løye til tiltak, montering av ny pipe/eldstad, Hagavollen
  • Ferdigattest nytt lagerbygg m.m, Rundehaugen
  • Løyve til tiltak, leikeplass, Sagvågsbreko
  • Løyve igangsetting einebustad, Bjellandsvegen
  • Løyve igangsetting, einebustad med sekundærhusvære, Tysemarkjo
  • Melombels bruksløyve, malarhall Eldøyane
  • Ferdigattest, mellombels bustadrigg, Skjersholmane
  • Løyve til tiltak, riving av trekai, Børtveit
  • Løyve til igangsetting, nybygg bustadblokk, Bandadalsplassen.