Feilplassert

Fint om denne delen kan hentast og leverast på rett stad for metallavfall. (Foto: Tipsar)

–  Det er nok ikkje berre eit slags instrument (i Stordront måndag) som er feilplassert ved inngangen til i Skjephaugen. Går ein fem seks meter til venstre frå bommen, vil ein finna ein metallkonstruksjon mellom buskane, truleg ein eldre motordel, som ikkje har noko å gjera i skogen vår. Er det snakk om avfall, bør dette leverast på ein heilt anna stad, skriv ein lesar i e-post til nettstaden.