Langt mellom lyspunkta hos sjøfuglane

Sjølv om sjøfuglane som er avhengig av småfisk har gått gradvis nedover dei siste 30-04 åra, har inntil ganske nyleg ærfuglane klart å halde bestanden stabil. Det er fordi ærfugl har ein meir variert diett, mellom anna av blåskjel. No slit diverre denne arten også.
Biletet viser ein flokk ærfugl som reinskar flottørar for blåskjel. (Foto: Steinar Hystad)

Lenge såg ærfuglen ut til å ikkje følgje den nedadgåande utviklinga til andre sjøfuglartar, men no syner tellingane eit gjennomsnittleg årleg fall på tjue prosent. Tilstanden hos sjøfuglane våre illustrerer at det er langt mellom lyspunkta for naturmangfaldeet. Dette melder Statsforvaltaren i Vestland på sine heimesider.

Heile saka les du på statsforvaltaren.no/nn/vestland