Kan leggja 20 000 egg

Klar for gyting – her er det fleire tusen egg. (Foto: Privat)

For hummar med rogn under halen, er regelverket klinkande klart – «ronghummar» skal setjast tilbake i sjøen. For den erfarne fiskaren som fekk ein «rognkrabbe» i garnet no i helga, var det difor heilt naturleg å setja krabaten uti snarast. Om taskekrabbe og formeiring seier leksika som følgjer:

«En hunn kan inneholde 20 000 egg. Når eggene gytes, lagres de under halen, det vil si bakkroppen, og hunnen bærer eggene i åtte måneder før de klekker om sommeren. Krabbelarvene lever planktonisk i vannmassene og ernærer seg av dyre– og planteplankton i et par måneder før de slår seg ned på bunnen. De har da skiftet hud syv ganger, og er bare 2,5 millimeter store.

De unge krabbene fortsetter å skifte skall eller hud en rekke ganger, og blir kjønnsmodne etter sju år. Taskekrabbene kan bli meget gamle; kanskje tjue år»