Gourmetløken ventar på deg

Ramsløken er tidleg ute og har alt breidd sitt grøne teppe over skogsbotnen. (Foto: Steinar Hystad)

Går du for eksempel gjennom Gullberg i desse dagar, kjenner du det i godt i nasen når er i vekstfeltet for ramsløk.  Det grøne «teppet» har spreidd seg på skogsbotn, og blada er klare for hausting. Når blomen kjem, er den også for eting – eller innblanding i salat eller pesto.  Ramsløken vekst fleire stader på øya, og blir også omtalt som viltveksande kvitløk.  Det er gjerne derfor han vert omtalt som den norske gourmetløken?