Særs sentral eittroms

Meir sentralt er det vanskeleg å finna seg bustad på Vikjo. (Foto: Steinar Hystad)

Staden å bu, høgd over bakken, utsikt og den type ting (gjerne omtalt som «beliggenhet»)skal ha sitt å seia for verdien av husværet, blir det sagt.Sentral plassering gir endå eit pluss, og i så måte  har eigaren av dette  husværet i tretoppen i krysset  Borggata /Torgbakken midt på Vikjo treft  det me trygt kan kalla av «beliggenhetsblink». Rett nok ein eittroms bustad, men meir trengst kanskje ikkje når det går mot lysare tider…