Klare for el-båt lading

Landepunkt for el-båt både på kai og flytebrygge i gjestehamna. (Foto: Steinar Hystad)

Miljømålet er at det skal bli overgang frå bensin- og dieseldrivne motorar til elektriske motorar også på sjøvegane. Leirvik gjestehamn i Evjo er om ganske kort tid klar til å ta imot  båtgjester som treng straum som drivstoff til framdrifta.  Fire  landepunkt/pålar er komne på plass – to på Notahaugskaien og to på neste inste gjestekai.  For bil er det kome  fire landepunkt langs parkeringa ved  Kystbuss-terminalen.  Tett ved står trafoen som ordnar  el-forsyninga og kiosk for betaling av straum.  Det er verksemda Plug som står for investeringa.