Heilt etter skiltboka, eller…

Blir det rett? 30-sona i Ådlandsfeltet blir oppheva i enden av Skyttarhaugsvegen der ein svingar ut i Ådlandsvegen – som også har 30 km/t som fartsgrense viser skiltinga. (Foto: Steinar Hystad)

På veg ned og ut av Skyttarhaugsvegen, eit par meter før krysset mot Ådlandsvegen, står skilta som opphevar  30-sona i Ådlandsfeltet. Brukar av nemnde vegnett  undrar seg på om skiltinga her er heilt etter boka.  For, når ein forlet Skyttarhaugsvegen og svingar ut på Ådlandsvegen, er ein framleis i  30-sone.  Den varer til møtet med eit 50-skilt like før  krysset mot Tysevegen.