Ungdomsrådet om skulestruktur og skuleanlegg

Framover må Stord tenkja gode bygg, og gode fysiske skulemiljø, når nye undervisningsstader skal byggjast. Her illustrert med ny vidaregåande som fylket har under oppføring på Vabakkjen. (Foto: Steinar Hystad)

Det kommunale Ungdomsrådet (UNG) i Stord drøfta på møtet torsdag kommuneplanen for skulestruktur og skuleanlegg og innspel til skulekrinsgrenser. Uttalen som blir sendt vidare til kommunestyret har denne ordlyd:

«UNG meinar blant anna at kommunen må ta med seg erfaringar frå tidlegare. Som me kan sjå på skulane som er no, viser det seg at å velja dyrare og betre byggemateriale er gunstig i lengda. Det held betre og treng mindre vedlikehald, noko som er lurt å tenka på når ein skal byggja nytt. Difor meinar UNG at det er lurt å tenka langsiktig, og at dyrare her og no er betre for framtida. Det er òg viktig å tenka energieffektive og berekraftige bygg. Strøm er dyrt, og sidan Stord skal vera ein grøn kommune er det viktig å fokusera på fornybar energi. For å ivareta elevar sitt beste, er det viktig å tenka gode bygg, og gode, fysiske skulemiljø. God luft i klasseromma, at det er god plass i klasseromma, at temperaturen er god og at elevane har gode uteområde. UNG er kritisk til alternativ 2 og 3, då dei meinar det er svært viktig med ein sentrumsskule.»